Veleučilište Lavoslav Ružička i Leptirići imaju trogodišnju uspješnu suradnju koju su ove godine realizirali kroz afirmaciju Leptirća kao nastavne baze Veleučilišta u okviru kolegija Radna terapija.

Sukladno sadržaju kolegija studenti uče prepoznati ulogu, područje rada i funkciju radne terapije unutar transdisciplinarnog profesionalnog konteksta.

Obzirom kako u udruzi trenutno rade dva radna terapeuta u adekvatno opremljenom prostoru, studenti imaju priliku prepoznati ulogu radne terapije u kliničkoj praksi te povezati i primijeniti problemski pristup u terapijskom postupku, što često predstavlja veliki izazov u radu sa skupinama kao što su djeca s poteškoćama u razvoju.

Comments are disabled.