Konvencija o pravima djeteta

➡️ Pravo na život,opstanak i razvoj
➡️ Najbolji interes djeteta
➡️ Pravo na sudjelovanje
➡️ Pravo na ne diskriminaciju

🎶Pred licima svijeta svako dijete je isto!
Bez obzira na rasu, jezik i boju kože, bez obzira na klasu – svatko se voljeti može!
Nije važno bogatstvo, porijeklo ili vjera!
Važno je dostojanstvo – dijete je djetetu mjera! Velikoj mudrosti priroda nas uči: u razlikama je bogatstvo i ljepota! 🎶

Svako dijete ima jednaka prava!

Comments are disabled.