Projekt SUPPORT- izgradnja kapaciteta OCD-a za rad s djecom i mladima s teškoćama u kriznim situacijama omogućio je nabavu još jednog testa za dijagnostiku. Ovaj put riječ je o testu za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj- ADHDT.

ADHDT pomoći će korisnicima u pravovremenom dobivanju dijagnoze kao i ostvarivanju svih svojih zakonskih prava.

Prvo, važno je shvatiti da ADHD nije samo “hiperaktivnost” ili “nedostatak pažnje”. To je složen neurološki poremećaj koji utječe na pažnju, impulzivnost i regulaciju ponašanja.

Kao društvo, možemo pružiti podršku onima koji žive s ADHD-om. Edukacija je ključna – razumijevanje različitih simptoma i izazova s kojima se suočavaju ljudi s ADHD-om pomaže nam stvarati okruženje koje je prihvatljivo i poticajno za njihov napredak.

Comments are disabled.