DONATOR: Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara

TINA & BLACK 

Kao ljubitelji pasa, sigurno već dugo znate kakav pozitivan učinak mogu imati psi. U međuvremenu je to i znanstveno potvrđeno u raznim studijama. Nije ni čudo da sve više terapeuta i medicinskih stručnjaka koristi pse kao potporu svom radu i očekivanom uspjehu liječenja.

Bilo u liječenju depresije, anksioznih poremećaja, jezičnih problema, poremećaja učenja i drugih fizičkih, psiholoških ili neuroloških ograničenja, terapijski psi se danas koriste u brojnim područjima i doprinose uspjehu liječenja na mnogo različitih načina.

Njihovo područje primjene uključuje gotovo sva terapeutska područja, kao što su:

🦮 psihoterapija

🦮 radna terapija

🦮 terapija kod poteškoća pri učenju

🦮 logopedska terapija

🦮 fizikalna terapija

🦮 senzorna integracija i dr.

Comments are disabled.