PROJEKT: SUPPORT- izgradnja kapaciteta OCD-a za rad s djecom i mladima s teškoćama u kriznim situacijama

DONATOR: Europski socijalni fond i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Naša psihologinja i izvršna direktorica Pružatelja socijalnih usluga Maja Milidrag imala je prilike pohađati TROG:2-HR edukaciju u organizaciji Naklade Slap.

TROG:2-HR Edukacija predstavlja vrhunsku obuku u području razvoja dječje jezične kompetencije. Ovaj receptivni jezični test pruža detaljnu procjenu razumijevanja hrvatske gramatike u kontekstu fleksije, funkcionalnih riječi i redoslijeda riječi. Primarno je namijenjen logopedima i psiholozima.

Jedna od ključnih prednosti TROG-2:HR testa je što omogućava ispitivačima da, ne samo procijene razumijevanje sudionika u usporedbi s drugim osobama iste dobi, već i identificiraju specifična područja teškoća u tom području.

Ovaj test ima široku primjenjivost jer pokriva dobnu skalu od 4 godine nadalje. To ga čini izuzetno korisnim alatom za procjenu jezičnih sposobnosti kod djece i adolescenata u različitim razvojnim stadijima.

Kroz ovu intenzivnu edukaciju, naša direktorica proširila je svoje stručno znanje u području razumijevanja i poticanja jezičnog razvoja kod djece.

Jačanjima naših kapaciteta unaprjeđujemo naš pristup i metode rada s našim korisnicima te očekujemo još kvalitetniji pristup svakom djetetu !

Comments are disabled.