Dr. Sigrun Kristin Jonasdottir održat će predavanje o univerzalnom dizajnu 11. listopada, od 13 do 14:30 sati putem platforme Zoom, uz simultani prijevod na hrvatski jezik te tumačenje na znakovni jezik.

Znate li da preko 1200 osoba s invaliditetom nema pristup vukovarskom Općinskom sudu, školama, dječjem dispanzeru, Vukovarsko-srijemskoj županiji kao ni brojnim javnim prostorima? Kada bi se u Vukovaru primijenila načela univerzalnog dizajna, tada bi ovi prostori bili dostupni svima, u najvećoj mogućoj mjeri.

Uz podršku Udruge žena Vukovar te Vukovarskih leptirića, a u organizaciji Zelene Istre, dr. Sigrun Kristin Jonasdottir održat će predavanje o univerzalnom dizajnu 11. listopada 2022., od 13 do 14:30 sati, putem platforme Zoom. Predavanje se održava na engleskom jeziku, uz simultani prijevod na hrvatski jezik te tumačenje na hrvatski znakovni jezik. Sudjelovati na predavanju možete besplatno, a sve što je potrebno je prijaviti se putem ove poveznice najkasnije do 9. listopada. Dan prije, svim prijavljenima bit će poslana poveznica na Zoom. 

Dr. Jonasdottir docentica je na islandskom Sveučilištu Acureyri, radna je terapeutkinja, doktorirala je u području znanosti o radu na Western University u Kanadi. U fokusu njezinog znanstvenog rada je istraživanje usluga, sustava i politika koje oblikuju mogućnosti osoba s invaliditetom da sudjeluju u društvu na jednak način kao i drugi građani. 

dr. Sigrun Kristin Jonasdottir

-Jako se veselim što mogu doprinijeti promociji koncepta univerzalnog dizajna u Hrvatskoj! Univerzalni dizajn pomaže nama, našim bližnjima i prijateljima da ostvarimo aktivan i kvalitetan život. Pozivam sve na sudjelovanje – kaže dr. Jonasdottir.

Univerzalni dizajn podrazumijeva oblikovanje proizvoda, okruženja, programa i usluga na način da im mogu pristupiti te ih mogu koristiti i razumjeti svi ljudi u najvećoj mogućoj mjeri, bez obzira na dob, invaliditet ili status. Temelj koncepta univerzalnog dizajna je ideja pristupačnosti što većem broju različitih ljudi, neovisno o njihovim potrebama i sposobnostima. Uzima u obzir zajednička obilježja svih ljudi, a ne njihovu različitost. “Ako je okruženje pristupačno, upotrebljivo, praktično i zadovoljstvo ga je koristiti, svi imaju koristi. Univerzalni dizajn stvara proizvode, usluge i okruženja koja zadovoljavaju potrebe ljudi. Jednostavno rečeno, univerzalni dizajn je dobar dizajn”, navodi se na webu irskog Centra za izvrsnost o univerzalnom dizajnu Nacionalne uprave za osobe sa invaliditetom.

Na svom predavanju dr. Jonasdottir govorit će o teorijskom okviru koncepta univerzalnog dizajna te primjerima njegove primjene, odnosno primjene inkluzivnih praksi. Posebno će prikazati univerzalni dizajn kao uključiv, participativan proces. Nakon izlaganja, slijedi diskusija s dr. Jonasdottir. 

Predavanje se održava u okviru projekta “Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!”, a njegovu organizaciju podržavaju svi partneri projekta u Vukovaru i Puli. Uz Udrugu žena Vukovar i Vukovarske leptiriće, to su Zelena Istra, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre, Škola za odgoj i obrazovanje – Pula, Gimnazija Pula te Sveučilište Akureyri. Projekt podržava Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost  Zelene Istre i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

Projekt “Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!” je podržan sa € 90.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Comments are disabled.