O utiscima volontera Veleučilita u Vukovaru, Studija fizioterapije, možete pročitati ovdje.