1.12.2021. godine u Udruzi je održano predavanje za roditelje kako bi im se predstavio novi
projekt „Tomatis ® – glazbom do kvalitetnijeg obrazovanja“. Tomatis ® metoda inovativna je
metoda koja se temelji na proučavanju odnosa između uha i glasa te između uha i spontane
psihičke aktivnosti koja se događa bez obzira na svijest, pažnju i volju. Alfred Tomatis bio je
vizionar i jedan od prvih znanstvenika koji je uspostavio odnos između glasa, govora, jezika,
socijalno-emocionalnog funkcioniranja i ponašanja na osnovi slušanja. Tijekom svojih
istraživanja vodio se pretpostavkom da glas može emitirati samo ono što uho može čuti, tj. da
osoba može dobro čuti, ali loše slušati.
Iz tog je razloga razvio uređaj koji se naziva Electronic Ear u koji je ugrađen skup filtera za
regulaciju zvuka koji mijenjaju i ispravljaju zvučne informacije. Taj se zvuk korisniku šalje
kroz posebne slušalice – one se razlikuju od običnih slušalica po tome što sadrže nastavak koji
zvuk pretvara u vibracije i prenosi ih na kosti glave.
Zvukovi koji se slušaju stimuliraju unutrašnje uho koje tako primljene informacije šalje u
različite strukture mozga koje utječu na motoričke funkcije, jezično-govorne vještine,
pamćenje, pažnju i emocije. Glazba koja se koristi su Mozartove skladbe, Gregorijanski
korali, Straussovi valceri i marševi. Filtrirana je na način da se visoke i niske frekvencije
neprekidno mijenjaju jer se na taj način simuliraju pojedini slušni organi. Tomatis ® metoda
temelji se na neurologiji jer slušnim treningom vježbamo i toniziramo male mišiće u uhu, a to
pomaže u izgradnji boljih i jačih multi-senzornih puteva u mozgu.
Sva ova znanstvena podloga, kao i druge zanimljivosti te način funkcioniranja ove metode
predstavljeni su roditeljima na provedenom predavanju. Nakon predavanja i upisa
zainteresiranih korisnika na listu za ovu metodu, organizirat će se procjene korisnika na
temelju kojih će se programirati programi za svakoga korisnika. Tri su ciklusa slušanja, svaki
ciklus traje 14 dana, a između ciklusa postoji određena pauza (od mjesec dana do dva
mjeseca). Nakon svakog odslušanog ciklusa provest će se razgovor sa roditeljima o djelovanju
ove metode i uočenim promjenama, na temelju čega će se programirati sljedeći ciklus slušanja
za korisnika.
U procjeni će se, kod djece kod koje je to moguće, koristiti i TLT uređaj. On je jedan od
glavnih alata Tomatis ® metode koji mjeri sposobnost osobe da percipira frekvencije, njezinu
sposobnost da prepozna odakle dolazi zvuk te sposobnost razlikovanja zvukova. Procjena
ovim uređajem služi za programiranje programa slušanja. Metoda se pokazala uspješnom kod
korisnika koji imaju teškoće sa održavanjem pažnje i koncentracije, govorom, učenjem,
pamćenjem, hiperaktivnošću, emocionalnom regulacijom, problemima u ponašanju,
motoričkim vještinama, socijalnim interakcijama, kao i poremećajem iz spektra autizma i
slično.
Kroz projekt su organizirani ciklusi slušanja Tomatis ® metode za 16 djece.

Comments are disabled.