Dnevni red:

  1. Sudjelovanje partnera na aktivnosti Mala Olimpijada (povodom obilježavanja Međunarodnog dana zdravlja)
  2. Kratki presjek dosadašnjih aktivnosti i upis korisnika
  3. Planirane aktivnosti za naredni period
  4. Razno

Zapisnik sa V. Koordinacijskog sastanka

Sastanak je održan dana 07. travnja 2021. godine u prostoriji Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići, u ulici Velebitska 16b, Vukovar s početkom u 08,30 sati.

Sastanku su prisustvovali: Slađana Trbulin, Ivan Filić i Antonio B. Keran ispred udruge Vukovarski leptirići, Ivona Vrebac i Monika Perković ispred Javne ustanove Sportski objekti Vukovar te Zlata Gilja ispred ispred Vukovarsko-srijemske županije.

Predložen je Dnevni red:

  1. Sudjelovanje partnera na aktivnosti Mala Olimpijada (povodom obilježavanja Međunarodnog dana zdravlja)
  2. Kratki presjek dosadašnjih aktivnosti i upis korisnika
  3. Planirane aktivnosti za naredni period
  4. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad.1.) Sudjelovanje partnera na aktivnosti Mala Olimpijada

Sastankom smo otvorili Malu Olimpijadu povodom obilježavanja Međunarodnog dana zdravlja, 7. travnja gdje su se prisutni priključili korisnicima u aktivnostima.

Ad.2.) Kratki presjek dosadašnjih aktivnosti i upis korisnika

Iako smo sa partnerima u telefonskoj i email komunikaciji još jednom smo istakli slabi upis korisnika zbog pandemije (viša sila) te potrebu za reorganizacijom aktivnosti kako bismo ispunili indikatore, s naglaskom da aktivnosti budu smislene i u skladu s ciljevima i rezultatima projekta.

Ad. 3) Planirane aktivnosti za naredni period

  • Promovirati projekt putem radio stanica (na području VSŽ i OBŽ)
  • Planirati aktivnosti periodično, sukladno mjerama – uvodeći suradnju s drugim obrazovnim ustanovama i udrugama te aktivnosti provoditi u manjim grupama, jednodnevno, po dogovorenim danima. Jedino je taj način moguć i smislen kako bismo ispoštovali epidemiološke mjere, kao i stroge mjere obrazovnih ustanova kada se radi o uključivanju i miješanju djece. Također, obrazovne ustanove nam ističu kako nisu u mogućnosti predočiti informacije o djeci s teškoćama u razvoju zbog GDPR-a. S druge strane, naginjemo ka tome da ostvarimo suradnju u vidu integracijskih programa (integracija – inkluzija), sudjelovanje manji broj naše djece s teškoćama u razvoju (rizična skupina) sa više (vrtićke/školske) djece urednog razvoja.

Ad. 4) Razno

Partneri ističu kako su svima aktivnosti pomjerene i da se jednostavno trebamo prilagoditi situaciji i organizirati aktivnosti na najbolji i sigurniji način za sve sudionike.

Sastanak je završio u 9,00 sati. 

                                                                                                                                                   Slađana Trbulin, zapisničarka

Comments are disabled.