U prostoru Udruge Vukovarski leptirići proveli smo Organizirane grupne
aktivnosti pod nazivom: “Vatromet i šareni mjehurići”.

Organizirana grupna aktivnost bila je kreativne prirode, izvoditeljice su
za djecu pripremile tube wc papira, papire A4 formata, tempere i škare.
Četiri tube su ostale u svom originalnom stanju s okruglim dnom, druge
četiri su izvoditeljice s djecom izrezale na trakice do pola tube.

Djeca su tube s okruglim dnom umakala u temperu, zatim su otiskivala tubu
na papir i tako su crtala šarene mjehuriće. Tube s trakastim dnom su
uranjala u temperu na način da se trakice rašire u krug i upiju što više
tempere te su potom polukružnim pokretom crtala vatromet. Djeca su
istraživala boje, miješala ih i uživala u aktivnosti. Kako je prošla naša
aktivnost možete pogledati na fotografijama.

Comments are disabled.