Kvalitetna senzorna integracija događa se kada svi pojedinačni sustavi skladno djeluju. Kada osjet teče na organiziran/ integriran način, mozak ga može upotrijebiti kako bi oblikovao opažanja, ponašanja i učenje. Poteškoće u razvoju senzorne integracije ovise o stupnju i vrsti oštećenja pojedinog senzornog sustava. 

Generalno u ranoj dobi (do 3. godine života) one su vidljive u poteškoćama u ostvarivanju i svladavanju vještina grube motorike, fine motorike, javljaju se poteškoće u svladavanju vještina iz svakodnevnog života (oblačenje, svlačenje, hranjenje i sl.). 

Također se javljaju poteškoće u igri i učenju. Stoga je važno da se djetetu svakodnevno omoguće aktivnosti putem kojih će dobiti potreban senzorni unos u pravilnim intervalima tijekom dana.

Udruga Vukovarski leptirići raspolaže vrhunskom opremom za rad ( senzorna soba ), kao i vrhunskim stručnim kadrom.

Comments are disabled.