U udruzi roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u četvrtak, 9. lipnja održano je događanje pod nazivom “Učinimo zajedno da poteškoće postanu mogućnosti!” u sklopu kojeg su održane dvije radionice i panel rasprava.

Udruga Vukovarski leptirići kao organizacija civilnog društva, pored pružanja socijalnih usluga, bavi se i zaštitom prava djece s teškoćama u razvoju, socijalnim uključivanjem, izjednačavanjem mogućnosti i suzbijanjem diskriminacije.

Pročitaj više : http://generacija.hr/obitelj/vukovarski-leptirici-roditelji-djece-s-teskocama-u-21-stoljecu-smo-i-dalje-na-posljednjem-mjestu-cini-se-da-je-sve-vaznije-od-najpotrebitijih/

Comments are disabled.