Naše psihologinje Majda Joha i Samuela Sambunjak Amanović prisustvovale su na edukaciji za Wechslerov test inteligencije za djecu (WISC-IV-HR).

Predavači su bili dr. sc. Slavka Galić, dr. sc. Krunoslav Matešić, ml. i dr. sc. Valentina Ružić.

WISC-IV jedan je od najpoznatijih i najčešće upotrebljavanih testova inteligencije za djecu koji pruža informacije o općoj intelektualnoj sposobnosti djeteta te o nizu njegovih specifičnih kognitivnih sposobnosti.

Ovo izdanje testa odražava suvremena dostignuća u teoriji i praksi u mjerenju kognitivnih sposobnosti djece.

WISC-IV je nezamjenjiv instrument u dijagnostici djece i adolescenata, a posebno nadarene djece i djece s poteškoćama.

Primjenom WISC-a-IV moguće je identificirati djecu s umjerenim ili težim poteškoćama u učenju i čitanju, hiperaktivnu djecu, djecu s poremećajima pažnje, emocionalnim poremećajima, poremećajima u ponašanju, oštećenjima sluha te s problemima u produkciji i razumijevanju govora. Koristi se u okviru identifikacije i procjene intelektualnih teškoća, kao sastavni dio baterija za neuropsihološku procjenu djece i adolescenata te za identifikaciju nadarene djece, već u dobi od 6 godina.

WISC-IV sadrži 10 temeljnih i 5 dopunskih subtestova. Majda i Samuela su na edukaciji naučile kako se provodi testiranje, kao i sva pravila testiranja, kako se ocjenjuju rezultati i kombiniraju u indekse te kako se piše nalaz nakon obavljenog testiranja.

Comments are disabled.