Naša psihologinja Andrea Bradarić odslušala je prvi modul iz edukacije
„Različiti pristupi terapeutske igre u radu s djecom s teškoćama u
razvoju“u Centaru za psihoterapiju i edukaciju-Proventus u Zagrebu.
Pokazalo se da u radu s djecom s teškoćama u razvoju stručnjaci nailaze na
različite izazove. Ponekad povratna informacija od djeteta nije jasna,
ponekad napredak može biti teže vidljiv, dok je ponekad teško uspostaviti
adekvatan kontakt s djetetom ili imati uspješnu komunikaciju. Osim toga,
ponekad je teško donijeti odluku na koji dio se fokusirati u tretmanu, a i
ponekad je teško komunicirati s roditeljima.
Od raznih znanja koja stručnjak ima izazov je odabrati primjerenu
intervenciju, kako odlučiti koristiti floortime, terapeutsku igru, art
terapiju, nedirektivan pristup ili nešto drugo, kada se fokusirati na
kognitivni ili emocionalni razvoj, a kada na socijalne vještine i
komunikaciju…
Sve su ovo neki od izazova koji se mogu općenito javiti u radu s djecom, a
u ovoj edukaciji fokus je na korištenju znanja iz različitih pristupa
terpeutske igre u radu s djecom s teškoćama u razvoju.
Neke od tema koje su se obrađivale su nedirektivan pristup terapije igrom,
„Messyplay“, Specifičnosti igre djece s različitim teškoćama u razvoju,
Opservacija i procjena igre djeteta s teškoćama u razvoju, Različite
strategije poticanja interakcije kroz igru…

Comments are disabled.