Udruga Vukovarski leptirići 2. lipnja od 10 do 12 sati na Trgu Franje Tuđmana organizirala je javnu akciju “Hodaj u mojim cipelama”. Cilj akcije bio je osvijestiti važnost suzbijanja diskriminacije na osnovu invaliditeta te ukazati na prepreke s kojima se susreću osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju i ponuditi rješenja za podršku i ravnopravnost ovih ranjivih skupina.

U današnje doba vrlo je jasno da u hrvatskom društvu ne postoji namjera da se osobe s invaliditetom diskriminira. Naprotiv, o osobama s invaliditetom se bez izuzetka govori s velikim pijetetom (što zapravo jasno ukazuje na različitost) i s puno lijepih riječi, na kojima uglavnom sve ostaje. Kroz ovaj model jasno je nerazumijevanje jer osobe s invaliditetom traže ravnopravnost, a ne poseban tretman i položaj. Traže podršku zahvaljujući kojoj bi mogli koristiti svoje preostale potencijale, a ne “oslobođenje” od dužnosti i aktivnosti, odnosno pasivnost i isključivanje. Zbog svega navedenog su edukacija, informiranje i podizanje razine svijesti o pravom značenju ravnopravnosti, kad se govori o invaliditetu, izuzetno važni i na prvom mjestu u suzbijanju diskriminacije na osnovi invaliditeta.

Osobe s invaliditetom vrlo često nemaju samostalan i prilagođen pristup socijalnoj zaštiti, javnom i kulturnom životu, bolnicama, sudovima, bankomatima, trgovinama zbog arhitektonskih barijera što je protivno Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, dokumentu proizašlom iz načela Opće deklaracije o ljudskim pravima. Nažalost, vrlo često to nije tako te im je pristup važnim ustanovama ograničen, kao i mali broj parkirnih mjesta.

Zbog svega navedenog javnom akcijom htjeli smo kroz interaktivne zadatke skupa s građanima osvijestiti aktualne probleme. U javnoj akciji sudjelovali su djelatnici i roditelji Udruge koji su pokušali brojnim primjerima pokazati kako je to u “cipelama osoba s invaliditetom”, sve poteškoće koje im otežavaju društveni život i kretanje, komunikaciju, ali su i ponudili rješenja. Građani grada Vukovara, imali su priliku osjetiti kako je to kretati se pomoću invalidskih kolica, napraviti transfer iz kolica u automobil, baviti se sportom. Također, su mogli pročitati poruke roditelja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, koje su upućene građanima s opisima kako se istinski osjećaju u ovom društvu i što bi htjeli promijeniti. Neke od poruka su: „Ne okreći glavu od mene, vidim to“, „Ja nisam dijete s posebnim potrebama, ja imam potrebe kao i sva druga djeca“, „Nemoj me osuđivati jer ne znaš kako je hodati u mojim cipelama“, „Ne gledaj na moju teškoću kao problem, shvati da je moja teškoća moja osobina“, „Možda ne poznajem dobro riječi, ali osjećaji me ne varaju“, „Podrži me, ja mogu doprinositi zajednici na svoj način“, „Ja nisam projekt, trebam svakodnevnu i dugoročnu podršku“, „Dozvoli mi da ti pokažem kako je to kada te sreća i ljubav vode kroz život, vjeruj mi…uz malo razumijevanja i empatije svijet je ljepše mjesto“ i dr. Također su prezentirani načini komunikacije koja spada u osnovno ljudsko pravo, a nije jednako dostupna svima te su građanima predstavljeni jednostavni komunikatori, kako se komunicira putem simbola te pomoću Tobii komunikatora kojim se upravlja pogledom oka. Provedene su i senzoričke aktivnosti koje su vrlo često prepreka za normalno funkcioniranje te aktivnosti uz pomoću terapijskog psa. Građani su iskusili kako je to kretati se pomoću invalidskih kolica, zavezanih očiju, igrali su sjedeću odbojku, košarku i kuglanje pomoću invalidskih kolica i dr.

Dakle, mogli su na interaktivan način osjetiti neke prepreke s kojima se osobe s invaliditetom
susreću. Nakon toga dani su im savjeti za pojedina oštećenja i kako pristupati djeci s teškoćama u
razvoju i osobama s invaliditetom.

Projekt “Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Izrada ovog materijala omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Zelene Istre i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

Javnu akciju u prosjeku posjetilo je oko 80 građana među kojim su bili studenti, učenici osnovne škole, djeca s teškoćama u razvoju i njihovi roditelji, dogradonačelnik Grada Vukovara i pročelnik za obrazovanje te brojni drugi građani, mediji.

Također smo s donositeljima odluka ukratko prošli kroz izrađene Smjernice (Pogledaj ovdje) te im ukazali da bi primjena navedenih preporuka doprinijela stvaranju uvjeta za društveno uključivo i sudioničko odlučivanje u duhu ideala sudioničke demokracije, uvažavajući načela univerzalnog dizajna, po principu „o nama s nama“ na razini JLP (R)S.

Comments are disabled.