Želiš isplanirati društveni vrt ili neki drugi prostor ili projekt?

Želiš u planiranje uključiti sve osobe na koje se projekt odnosi, uvažiti njihova mišljenja i potrebe?

Ako je tvoj odgovor potvrdan, preuzmi metodu za inkluzivno i participativno planiranje društvenih vrtova i kreni graditi bolju zajednicu bez barijera i diskriminacije za tebe, tvoje dijete, obitelj i sugrađane!

Metoda promiče društveno uključivo i participativno planiranje, pa može poslužiti i za razvoj drugih projekata ili prostora.

Dostupna je na webu Zelene Istre za preuzimanje kao digitalna publikacija, u obliku audio zapisa, a prilagođena je i na lako razumljiv jezik. Tekst metode otvoren je za daljnju razradu.

Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova. Sadržaj ove internetske podstranice isključiva je odgovornost Zelene Istre i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda. Projekt “Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!” je podržan sa € 90.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

https://www.zelena-istra.hr/hr/articles/novosti/926/preuzmi-metodu-za-planiranje-ukljucivih-i-pristupa/

Comments are disabled.